اخبار برگزیده

انرژی منفی

چرا بیشتر وقتها در این دفترچه تلخ می نویسم؟ چرا موجی از احساس منفی در دست نوشته های من وجود دارد؟ آیا من واقعا به این تلخی و نا امیدی هستم؟ آیا همیشه غمگینم و کوه غمی تلنبار شده هستم؟...

راستش از اول هم این دفتر را برای همین کار باز کردم.هیچوقتی را لینک نکردم و دنبال بازدید کننده نبودم چون نمی خواستم خودم را خالی کنم و خواننده ها را پر!!!

خوب من اینجا از بخش تلخ و سخت زندگیم می نویسم تا بتوانم در روزگار واقعی لبخند بزنم و مقاوم باشم!

اصلا مگر می شود اینهمه تلخ بود و باز زندگی کرد...

من یک محقق و پژوهشگرم... روزها با صدها دانشجو زندگی می کنم. پایان نامه هایشان را راهنمایی می کنم.باید کوهی از صبر و استقامت باشم. باید موجی از انرژی مثبت باشم...باید خودم خوب باشم تا بتوانم خوب هدایت کنم...

بله من اینجا می نویسم تا روحم در آرامش بماند و تلخی و سختی روزگار تعادل رفتاریم را به هم نزند. در وب می نویسم چون آرشیو نوشته هایم همه جا و همیشه در دسترسم باشد.من بارها با خواندن سختی هایی گذشته ام آرام می شوم و به قدرت و توان خودم ایمان پیدا می کنم...

اینجا دفتر تلخ نویسی های من است...جایی که بتوانم وجودم را از انرژی منفی خالی کنم و وجودی بشوم سراسر انرژی مثبت...تا بتوانم خوب باشم...خوب بمانم ... و خوب هدایت کنم...

دانشجویانم را و فرزندانم را و خودم را ...

این تلخی را بر من ببخشید اگر روزی از این وادی نه چندان شیرین گذر کردید...

متشکرم


انرژی منفی

انرژی منفی

انرژی منفی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها